ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด เป็นผู้ผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

1st Public Participation: Cogeneration Power Plant

By : Categories : Environmental Aspect,News & Events Comment: 0 Comment

SSUT Co., Ltd. organized the 1st Public Participation conference for the Bangpoo Cogeneration power plant project on February 4 and 7, 2012, respectively. The objectives are as follow;

  • To publicize and clarify details of the Gas Pipeline project
  • To receive concerns and suggestions regarding Environmental Impact Studies and Development
  • To gather all information and suggestions from participations to be basis of Environmental Measures