ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด เป็นผู้ผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

1st Public Participation: Gas Pipeline Project

By : Categories : Environmental Aspect,News & Events Comment: 0 Comment

During March 23-28, 2012, SSUT arranged the 1st Public Participation conference to review Environmental Measures which will be drafted in conjunction with the Gas Pipeline Project. The pipe line is designed to transfer the natural gas, used to fuel the power plant. The objectives of the event are as follow;

  • To publicize and clarify details of the Gas Pipeline project
  • To receive comments and suggestions regarding Environmental Impact Studies and Development
  • To gather all concerns and suggestions from participations to be basis of Environmental Measures