ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด เป็นผู้ผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

JETRO will join Thailand and Myanmar in developing the Dawei deep seaport project

By : Categories : Hot Issue Comment: 0 Comment

The Japan External Trade Organization (JETRO) will join Thailand and Myanmar in developing the Dawai deep seaport project, Industry Minister Pongsvas Svastiwas said today.

Thailand and Myanmar recently signed a memorandum of understanding to collaborate in development of the megaproject, 270 km west of Bangkok, to the west of Kanchanaburi.

Jetro Bangkok president Setsuo Iuchi reaffirmed Japan’s interest in the project during a meeting with the industry minister, offering a Jetro financial allocation for infrastructure development and investment by the Japanese private sector for some project.

Thailand and Myanmar agreed to set up a bilateral committee to work on the project, slated to be announced at the ASEAN summit in November.

The Finance Ministry and Economic and Social Development Board are working on a platform to enable Thai private sector to invest in some Dawai-related projects including development of industrial estates and construction of roads from Kanchanaburi province, 130 km west of Bangkok, to Dawei.