Bangpoo Cogeneration

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 17 ไร่...

ข้อมูลโรงไฟฟ้า

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็กในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 17 ไร่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการขนาดกำลังการผลิตพลังงานน้ำประมาณ 60 ตัน และไฟฟ้า 240 เมกะวัตต์ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยของกระทรวงพลังงานนั้น

ประเภทของโรงไฟฟ้า

ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมบางปู
กำลังการผลิตไอน้ำและไฟฟ้า ไอน้ำ 60 ตัน ไฟฟ้า 240 เมกะวัตต์
เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติจาก ปตท.

แผนที่