สาระน่ารู้

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

 • นโยบายพลังงาน “LPG” ใครได้ใครเสีย (จบ)

  By : Categories : สาระน่ารู้ Comment: 0 Comment

  นโยบายพลังงานก๊าซแอลพีจี ใครได้ ใครเสีย (จบ): รู้ทันกระแส เศรษฐกิจและพลังงาน : โดย…ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาพูดถึงนโยบายการขึ้นราคาแอลพีจีกันต่อครับ โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 รัฐบาลได้มีมติปรับราคาจำหน่ายแอลพีจีให้แก่ภาคการใช้แอลพีจีต่างๆ โดยกำหนดให้ครัวเรือนตรึงราคาถึงสิ้นปี 2555 ในขณะที่ภาคขนส่งตรึงราคาถึงวันที่ 15 มกราคม 2555 และตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ให้เริ่มทยอยปรับขึ้นเดือนละ 0.75 บาทต่อกก. ส่งผลให้ราคาขายปรับขึ้นไปเป็น 21.13 บาทต่อกก. ก่อนที่รัฐบาลจะมีมติให้ชะลอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน แต่ล่าสุดรัฐบาลได้เห็นชอบให้มีการปรับราคาแอลพีจีภาคขนส่งขึ้นจากเดิมอีกครั้งในอัตรา 0.25 บาทต่อกก. [...]

  Read More →
 • “พลังงานลม” ทางเลือกใหม่ลดต้นทุนค่าไฟ

  By : Categories : สาระน่ารู้ Comment: 0 Comment

  ความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก ถือปัจจัยก่อให้เกิดพลังงานลม จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป แต่ปัจจุบันทั้งหน่วยภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นความสำคัญและนำพลังงานจากลม มาใช้ประโยชน์มากขึ้น เพราะเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จากประโยชน์ตรงนี้เอง เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โพเทนเชียลเอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้ทำการศึกษาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เพื่อหวังช่วยประเทศในการลดต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจากธรรมชาติที่ไม่ต้องหาซื้อมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้ อย่างยาวนาน “กระบวนการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานลมต้องใช้ความเร็วลมขนาด 4 เมตรต่อวินาที แต่ถ้าต้องการให้ได้ระดับไฟฟ้าปริมาณมากอยู่ที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี สามารถรับแรงลมอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 5 เมตรจ่อวินาที ถือเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การผฃิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมากที่สุด” หลังได้เริ่มโครงการ จากกรณีศึกษาเทคโนโลยีของประเทศเยอรมนี เนื่องจากเยอรมนีมีโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากลมสูงที่สุดในโลกประมาณ 2.7 หมื่นเมกะวัตต์ ซึ่งไม่ต่างจากประเทศมากนัก เพราะเยอรมนีอยู่ใกล้โซนทะเลและขั้วโลก ขณะที่ประเทศไทยจะเป็นลมร้อนแรงของลมและความเร็วลม โดยตั้งเสากังหันวัดแรงลม ความสูงที่ 63 เมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ขนาด 800 กิโลวัตต์ หรือเท่ากับ 4.8 เมกะวัตต์ ถ้าเปรียบเทียบ 1 เมกะวัตต์ จะมีไฟฟ้าใช้ได้ถึง 3-4 หมู่บ้าน หรือได้ 4.8 [...]

  Read More →
 • นโยบายพลังงาน “LPG” ใครได้ใครเสีย (1)

  By : Categories : สาระน่ารู้ Comment: 0 Comment

  นโยบายพลังงานก๊าซแอลพีจี ใครได้ ใครเสีย (1): รู้ทันกระแสเศรษฐกิจและพลังาน : โดย…ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นโยบายรัฐบาลในกาควบคุมาคาก๊าซแอลพีจีเป็นเจตนาดีในการช่วยเหลือภาคครัว เรือนให้ใช้เชื้อเพลิงสะอาด ในราคาไม่สูงมาก และลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งปริมาณการใช้ภาคครัวเรือนไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมาจนเป็นภาระ แต่เมื่อเกิดวิกฤตราคาน้ำมัน โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.2550 ทำให้มีรถยนต์ปรับเปลี่ยนมาใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา จนเป็นภาระกับกองทุนน้ำมันื้อเพลิง ที่ต้องนำเงินมาอุดหนุนด้านราคา ทั้งนี้ หากประเทศไทยยังต้องมีการตรึงราคาก๊าซแอลพีจีต่อไปจะเป็นการส่งเสริมการใช้ พลังงานที่ไม่ถูกต้องเป็นการใช้พลังงานที่มีราคาถูกแบบสิ้นเปลืองและไม่รู้ คุณค่า เพราะรัฐช่วยแบกรับภาระบางส่วนไว้ทำให้ผู้ใช้พลังงานที่ต่ำเป็นปัจจัยให้ เกิดการเร่งให้นำทรัพยากรของชาติมาใช้ อย่างรวดเร็วและอาจไม่เหลือทรัพยากรพลังงานแก่คนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ดังนั้น ในระยะสั้น การตรึงราคาก๊าซแอลพีจีอาจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ แต่ในระยะยาวก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องต่างๆ อาทิ 1. ไม่ส่งเสริมการประหยัดและการใช้พลังงานทดแทน 2. ไม่ช่วยลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้า 3. สูญเสียเงินตราต่างประเทศ 4. ฐานะการคลังอ่อนแอ (การขาดดุลงบประมาณและหนี้สาธารณะ) 5. ลักลอบส่งออกก๊าซแอลพีจีไปประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในปัจจุบันราคาแอลพีจีของไทยยังต่ำกว่าเพื่อนบ้าน ทำให้เกิดการลักลอบส่งออกขายประเทศเพื่อนบ้าน คาดว่าปริมาณการลักลอบไม่ต่ำกว่า 5,000 ตันต่อปี การปล่อยลอยตัวราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง [...]

  Read More →
 • ครบหนึ่งปีนโยบายพลังงานรัฐบาล: เริ่มต้นดีแต่ปลายแผ่ว

  By : Categories : สาระน่ารู้ Comment: 0 Comment

  รัฐบาลนี้เข้ารับตำแหน่งด้วยการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะเดินหน้าปรับโครงสร้างราคาพลังงานที่บิดเบือนให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศไทยมากที่สุด ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ (นำเข้ามากกว่าส่งออก) ดังนั้นเราจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะอุดหนุนราคาพลังงานให้มีราคาบิดเบือนจากต้นทุน ซึ่งจะทำให้พลังงานมีราคาถูกจนเกินไป จนต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการนำเข้านั้นเป็นการนำมาเพื่อการบริโภค ไม่ใช่เพื่อการผลิตเพื่อสร้างมู,ค่าเพิ่ม ก็ยิ่งเป็นการไม่สมควรที่รัฐจะไปส่งเสริมให้มีการบริโภคคมากขึ้นจนต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นโยบายปรับโครงสร้างราคาพลังงานของรัฐบาลนี้เริ่มด้วยการลดการเก็บเงินเข้ากองทุนในส่วนของน้ำมันเบนซินและดีเซลที่เก็ยอยู่ใขณะนั้นทั้งหมดในคราวเดียว ส่งผลให้ราคาน้ำมันทั้งสองชนิดลดลงทันที่ลิตรละ 7 บาท และ 3 บาท ตามลำดับเพียงในชั่วข้ามคืนในปลายเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ถึงแม้ผมจะไม่เห็นด้วยกับการลดการเก็บเงินเข้ากองทุนในทุกครั้งนั้น ด้วยเหตุผลว่าการปรับลดลงที่มากจนเกินไป จนทำให้กองทุนฯ สูญเสียรายได้มากมาย ในขณะที่ยังมีภาระต้องชดเชยส่วนต่างราคานำเข้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศในระดับสูง แต่เนื่องจากรัฐบาลชี้แจงว่าเป็นการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในระหว่างกาหาเสียงเลือกตั้ง และถือเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน โดยเริ่มที่การปรับโครงสร้างการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันก่อน และจะรีบปรับโครงสร้างราคาพลังงานชนิดอื่นอย่างเช่น LPG ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงโดยเร็วต่อไป ซึ่งก็จะทำให้ผมยอมรับได้ในระดับหนึ่ง ต่อมารัฐบาลก็เดินหน้าปรับโครงสร้างราคาพลังงานจริงอย่างที่พูดเอาไว้ โดยมีการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ภาคขนส่ง และก๊าซ NGV ที่หมกเม็ดกันมาเป็นเวลานาน แต่ทำไปได้ไม่เท่าไรก็เจอกับแรงต้านทั้งจากผู้ที่เดือดร้อนจริง ผู้ที่สูญเสียผลประโยชน์ ตลอดจนนักการเมืองที่นำเอาประเด็นนี้ไปขยายเป็นประเด็นทางการเมือง ทำให้รัฐบาลต้องชะลอการปรับโครงสร้างราคา LPG/NGV กันออกไปจนถึงปัจจุบัน อีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลทำผิดพลาดก็คือลดการเก็บเงินเข้ากองทุนมากจนเกินไปเพื่อหวังผลทางการเมืองในช่วงเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆ เพื่อแสดงว่ารัฐบาลได้ลดราคาน้ำมันลงมามากๆ ที่รัฐบาลใช้คำว่า “กระชากค่า ครองชีพลงมา” แต่แล้วก็ต้องกลับมาเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันอีกครั้งในภายหลัง ซึ่งเรื่องนี้ผมได้เตือนรัฐบาล (ผ่านทานพิชัย อดีต รมว.พลังงาน) [...]

  Read More →
 • พลังงานแสงอาทิตย์ ยังรอการพัฒนาในด้านใดบ้าง

  By : Categories : สาระน่ารู้ Comment: 0 Comment

  การจะให้พลังงานแสงอาทิตย์ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้พลังงานทั่วโลก เซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) ในปัจจุบันต้องมีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆ อย่างๆไรก็ดีการพัฒนาใหม่ๆก็ทำให้มันมีความเป็นไปได้มากขึ้น อันที่จริงประสิทธิภาพของ solar cell ได้พัฒนาให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 40 ปีที่ผ่านมา และด้วยกำลังผลิตที่มากขึ้น ค่าติดตั้งของแผง solar cell ก็ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในญี่ปุ่น ยอดขายที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาของพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง 7% ต่อปี ตั้งแต่ปี 1992-2003 แต่ถึงกระนั้น ราคาก็ยังต้องลดลงมากกว่านี้อีก 10 ถึง 100 เท่า ถึงจะทำให้ราคาต่ำพอที่จะแข่งขันกับแหล่งพลังงานไฟฟ้าอื่นๆ ใช้ในการคมนาคม และใช้เป็นแหล่งพลังงานให้ความร้อนตามครัวเรือนทั่วไปได้ ในการที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านราคานี้ กรมพลังงานของอเมริกาได้รายงานถึง หัวข้อสำคัญสำหรับการวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีดังนี้ ต้องมีวิวัฒนาการรูปแบบของ เซลล์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Photovoltaic cell) แผง solar cell มาตรฐานสามารถแปลง หนึ่งในสาม ของพลังงานจากโฟตอนที่มาชนมันไปเป็นกระแสไฟฟ้า แต่บางโฟตอนก็ไม่มีพลังงานมากพอที่จะกระตุ้นอิเล็กตรอนใน solar cell หรือโฟตอนบางตัวที่มีพลังงานมากเกินก็ปล่อยออกมาเป็นความร้อน คือถึงแม้ว่าโฟตอนที่มาชนมีพลังงานมากแต่ solar cell [...]

  Read More →
 • จีนและอินเดีย ตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก

  By : Categories : สาระน่ารู้ Comment: 0 Comment

  จีนและอินเดีย สองประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของเอเซียในทศวรรษนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ค่าแรงราคาถูและมีคุณภาพทำให้การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของสองประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว โรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หลายแห่งได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี้ มลพิษทางอากาศในรูปของเขม่าควันและละอองซัลเฟตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซี่งเป็นผลพลอยมาจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนี้ได้ถูกพัดเข้าหามหาสมุทรแปซิฟิก และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศในวงกว้างได้ Renyi Zhang ศาสตราจารย์ด้านวิทยา เท็กซัส เอแอนด์เอ็ม กล่าวว่า งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่เป็นหลักฐานสำคัญพิสูจน์ว่า มลพิษจากมนุษย์มีผลต่อการเคลื่อนตัวของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่สำคัญของซีกโลกเหนือในช่วงฤดูหนาวจากภาพพถ่ายผ่านดาวเทียมและ คอมพิวเตอร์โมเดล ศาสตราจารย์ Zhang พบว่า ปริมาณ convective could (เมฆที่ก่อตัวในแนวตั้ง เช่น เมฆคิวมูลัสหรือเมฆคิวมูโลนิมบัส มักก่อให้เกิดฝน-ผู้แปล) ในชั้นบรรยากาศมีเพิ่มขึ้นถึง 20-50% ในช่วงปี 1994-2005 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่วัดได้ในปี 1984-1994 ซึ่งมีผลต่อการก่อตัวของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิก และเนื่องจากความหลากหลายด้านสภาพอากาศ มหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือจึงได้รับผลกระทบจากละอองของเหลวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในฤดูหนาว ละอองของเหลวเหล่านี้จะส่งผลต่อลักษณะหยดน้ำและการเปลี่ยนแปลงภายในก้อนเมฆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการก่อตัวของพายุได้ มลพิษเหล่านี้จะถูกพัดสู่ด้านตะวันตกของแคนาดาและสหรัฐฯ ก่อนที่จะเดินทางไปยังส่วนต่างๆ ของโลกส่งผลต่อสภาพอากาศโลกโดยรวม เขม่าควันซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็คือคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่หมด จะถูกลมพัดพาไปตกรวมกันบนก้อนน้ำแข็งบริเวณขั้วโลก สีดำของคาร์บอนช่วยดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์มาละลายน้ำแข็งให้เร็วขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในรอบทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงเส้นทางพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพอากาศของโลก นอกจากความเสียหายที่เกิดจากพายุและฝนตกอย่างรุนแรงแล้ว บางพื้นที่ของโลกจะเผชิญกับปัญหาความแห้งแล้งอีกด้วย นอกจากปริมาณพายุที่จะเพิ่มขึ้นแล้ว ระดับความรุนแรงของพายุที่ก่อตัวขึ้นนั้นก็จะมากขึ้นตามไปด้วย เส้นทางพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกมีความสำคัญอย่างยิ่งกับสภาพอากาศโลก การกระทำของมนุษย์กำลังเป็นตัวการสำคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อสภาพอากาศได้ อ้างอิง: http://www.erc.or.th/ERCWeb/Front/Article/ArticleDetail.aspx?Type=1&CatId=1&rid=33

  Read More →
 • การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในประเทศไทย

  By : Categories : สาระน่ารู้ Comment: 0 Comment

  LNG หรือ ก๊าซธรรมชาติเหลวคือก๊าซธรรมชาติที่ส่งผ่านกระบวนการคัดแยกเอาส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ฮีเลียม น้ำ ไฮโดรคาร์บอนหนัก เป็นต้น จากนั้นจึงนำไปผ่านกระบวนการทำให้เป็นของเหลว โดยทำให้อุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ -160 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีปริมาตรเหลือประมาณ 1/600 เท่าของปริมาตรก๊าซเดิม ซึ่งเหมาะสมที่จะขนส่งไปใช้ในสถานที่ ที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติยังไปไม่ถึง ดังนั้นในการเก็บรักษาหรือการขนส่งจำเป็นที่จะต้องใช้ถังชนิดพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงสถานะในรูปของเหลวได้ คุณสมบัติ LNG ไร้กลิ่น ไร้สารพิษ และปราศจากสารกัดกร่อน นอกจากนี้หากเกิดการรั่วไหล ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหาหนทางขจัด เนื่องจาก LNG จะระเหยไปในอากาศอย่างรวดเร็วและไม่เหลือสารตกค้างใดๆ ไว้ เนื่องจาก LNG ไม่ได้ถูกบรรจุในถังโดยการใช้ความดันสูง ดังนั้นนจึงไม่เกิดการระเบิดใดๆ หากเกิดรอยแตกขึ้นที่ถัง ทั้งนี้ปัจจัยเฉพาะที่ทำให้เกิดการติดไฟขึ้นได้นั้น LNG ต้องกลับไปอยู่ในสถานะก๊าซรวมทั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมปิด โดยมีปริมาณก๊าซในอากาศระหว่าง 5-15% แล้วมีประกายไฟเกิดขึ้น การนำเข้า LNG ของประเทศไทย จากความจำเป็นในการพึ่งำาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยต้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีความผันผวนและทรงตัวอยู่ในระดับสูงในปัจจุบัน รัฐบาลจึงได้มีนโยบายบรรเทาผลกระทบดังกล่าว โดยเร่งให้มีการจัดหาและใช้พลังงานทดแทน โดเฉพาะก๊าซธรรมชาติเพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรพลังงาน โดยกำหนดฝห้เป็นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ ปตท. ได้มีแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาวเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานดังกล่าว และเมื่อวันที่ 9 [...]

  Read More →
 • การจัดหา LNG ของประเทศไทย

  By : Categories : สาระน่ารู้ Comment: 0 Comment

  ผู้ผลิตที่มีศักยภาพในการจัดหาLNGให้ประเทศไทยได้แก่ผู้ผลิตในภูมิภาคตะวันออกกลาง,ออสเตรเลีย,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย ปตท. ได้ดำเนินการลงนามในข้อตกลงเบื้องต้น และเจรจาสัญญาซื้อขายกับเหล่าผู้ผลิตเพื่อจัดหา LNG ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ รวมทั้ง ยังได้ร่วมลงทุนในโครงการ Floating LNG Production (FLNG) ซึ่งเป็นการผลิต LNG จากแหล่งก๊าซธรรมชาติ ในประเทศออสเตรเลีย และประเทศปาปัวนิวกินี นอกจากนี้ ปตท. ยังได้จัดตั้งบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Termind) ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการนำเข้า LNG ในพ.ศ. 2554 โดยระยะแรก สามารถรองรับการนำเข้า LNG ได้ 5 ล้านตันต่อปี หรือเท่ากับปริมาณก๊าซธรรมชาติ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันและจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านตันต่อีในอนาคต ประโยชน์สำคัญจากการจัดหา LNG – สนองความต้องการพลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้น – เพิ่มเสถียรภาพ/อำนนาจต่อรองในการจัดหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาว ด้วยการกระจายแหล่งการจัดหาพลังงาน – การนำเข้า LNG จากแหล่งนอกประเทศ [...]

  Read More →
 • ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ คืออะไร

  By : Categories : สาระน่ารู้ Comment: 0 Comment

  ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าค่า Ft เป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า สูตร Ft มีการปรับปรุงสูตรหลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ของต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ณ ขณะนั้นๆ ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2548 ได้มีการปรับปรุงสูตร Ft โดยให้คงเหลือเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าเท่านั้น การปรับค่าไฟฟ้า Ft เดิมดำเนินการโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าซึ่งเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการ ซึ่งต่อมา กพช. ได้ยกเลิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบค่าไฟฟ้า Ft ล่าสุด ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงการปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

  Read More →
 • บทความเรื่องก๊าซธรรมชาติ

  By : Categories : สาระน่ารู้ Comment: 0 Comment

  แหล่งก๊าซธรรมชาติ NGV คืออะไร แหล่งก๊าซธรรมชาติได้มาจากแหล่งต่างๆ ทั้งในทะเลและบนบกรวมทั้งการนำเข้าจากประเทศเมียนมาร์จากแหล่งยาคานาและแหล่งเยตากุน ส่วนแหล่งในประเทศได้จากแหล่งเอราวัณบงกชยูโนแคล 2 และ 3 ทานตะวันไพลิน การแยกก๊าซธรรมชาติ คือการแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งปะปนกันหลายชนิดตามธรรมชาติออกจากก๊าซธรรมชาติมาเป็นก๊าซชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามคุณสมบัติและคุณค่าของก๊าซนั้นๆ โรงแยกก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยเกิดขึ้นหลังจากที่มีการนำก๊าซธรรมชาติ ซึ่งค้นพบในอ่าวไทยมาใช้ประโยชน์เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนที่เป็นประโยชน์สามารถแยกออกมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว ก๊าซธรรมชาติใช้ประโยชน์ได้โดยตรงด้วยการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการทำกระจก อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมสุขภัณฑ์ฯลฯ และเมื่อนำไปอัดใส่ถังด้วยความดันสูงก็นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ได้เรียกว่าก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (Natural Gas for Vehicles : NGV) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลังกระบวนการแยกของโรงแยกก๊าซ ก๊าซธรรมชาติมีสารประกอบที่เป็นประโยชน์เมื่อผ่านกระบวนการแยกที่โรงแยกก๊าซแล้ว จะได้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 1.ก๊าซมีเทน (C1) : ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและนำไปอัดใส่ถังด้วยความดันสูง เรียกว่าก๊าซธรรมชาติอัดสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์รู้จักกันในชื่อว่า “ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์” (Natural Gas for Vehicles : NGV) 2.ก๊าซอีเทน (C2) :ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นสามารถนำไปใช้ผลิตเม็ดพลาสติกเส้นใยพลาสติกชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้แปรรูปต่อไป 3.ก๊าซโพรเพน (C3) และก๊าซบิวเทน (C4) : [...]

  Read More →