ภาระกิจต่อสังคม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

 • พิธียกเสาเอกโรงไฟฟ้าบางปู

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ถือฤกษ์ดีในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 07.09 นาที จัดพิธียกเสาเอกของโรงไฟฟ้าบางปู ขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของบริษัทฯ และเพื่อความราบรื่นในงานก่อสร้างไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค ตามควาามเชื่อและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา

  Read More →
 • กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2557

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับน้อง ๆ ในเขตพื้นที่บางปู โดยมอบของขวัญผ่านหน่วยงานราชการในพื้นที่

  Read More →
 • วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

  เด็กและเยาวชนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสังคมที่ทางบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ให้ความสำคัญและเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 บรืษัทฯ ได้มอบของขวัญและทุนการศึกษาให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียนและชุมชนในเขตพื้นที่บางปู  

  Read More →
 • ประเพณีรับบัว ประจำปี 2555

  “ประเพณีรับบัว” เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดมาแต่โบราณ โดยมิได้ปรากฎหลักฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยใด โดยจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ถึง วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 หรือในช่วงก่อนอกพรรษาของทุกปี ในปี 2555 ตรงกับวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2555 ภายใต้ชื่องานที่ว่า “ประเพณีรับบัว 1 เดียวในโลก ครั้งที่ 77 ประจำปี 2555″ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี และวัดบางพลีใน จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีการจัดลานวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตชาวนา ชาวมอญ และชาวจีน ชมการละเล่นของเด็กไทย การออกร้านจำหน่ายขนมพื้นเมือง การประกวดหนุ่มสาวรับบัว การแข่ขันกินข้าวต้มมัดปิดท้ายด้วยความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาของขบวนแห่หลวงพ่อโต โดยในงานนี้พนักงาน เอสเอสยูที เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่กับจังหวัดสมุทรปราการสืบต่อไป ภาพจาก : Sanook.com

  Read More →
 • SSUT หาแนวทางลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการวางท่อก๊าซฯ

  เอสเอสยูที พร้อมด้วยเจ้าที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (TET), บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี่ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท จูบุ อิเล็กทริค พาวเวอร์ ประเทศไทย เอสพีพี บีวี จำกัด ลงสำรวจพื้นที่แนวการวางท่อก๊าซธรรมชาติของโครงการบางปูโคเจนเนอเรชั่น เพื่อศึกษาหาแนวทางการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการวางท่อก๊าซฯ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนในพื้นที่แนววางท่อก๊าซฯ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อาทิเช่น ปัญหาฝุ่นละออง น้ำเสีย ขยะมูลฝอย รวมไปถึงปัญหาทางด้านการจราจร

  Read More →
 • สผ. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

  วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ร่วมกับบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด นำเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท เอสเอสยูที ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ให้มีความชัดเจนถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการมากยิ่งขึ้น  

  Read More →
 • เอสเอสยูที ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายเเม่ของแผ่นดิน ณ อบต.เเพรกษาใหม่

  By : Categories : ด้านสิ่งแวดล้อม Comment: 0 Comment

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายเเม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 1 หมู่บ้าน 1 ชุมชน 80 ต้น 80 พรรษา ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเเพรกษาใหม่ โดยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน เเละประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างคับคั่ง เเสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

  Read More →
 • เอสเอสยูที มอบของที่ระลึกวันสงกรานต์ให้กับชุมชน และหน่วยงานราชการ

  By : Categories : ด้านศาสนาและประเพณี Comment: 0 Comment

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ลงพื้นที่มอบของที่ระลึกเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2555 ให้กับชุมชนและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่บางปู ได้แก่ เทศบาลตำบลบางปู เทศบาลตำบลแพรกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ เทศบาลตำบลบางพลี ชุมชนสามห่วงยั่งยืน ชุมชนเสด็จแม่ ชุมชนคบองหัวลำภู ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำเค็ม ชุมชนยายจิ๋วบางปูแลนด์ ชุมชนโครงการ 4 แท็งค์น้ำ ชุมชนฟอกหนัง ชุมชนตำหรุ ชุมชนทรัพย์ร่มเกล้า ชุมชนรสทิพย์ ชุมชนตะกาด ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด ชุมชนคงคาคาม และชุมชนพฤกษาฯลฯ  

  Read More →
 • กิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์

  By : Categories : ด้านการศึกษาและกีฬา Comment: 0 Comment

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็ก ณ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ เทศบาลตำบลแพรกษา โดยได้มอบอุปกรณ์ด้านการเรียน เช่น สมุด ปากกา แฟ้ม และ อุปกรณ์การกีฬาชนิดต่างๆ สร้างความยินดีให้แก่น้องๆและคณะครูอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ทางเอสเอสยูที ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆในด้านการศึกษาและด้านการกีฬา เพื่อช่วยพัฒนาให้เยาวชนมีทักษะในการเรียนรู้ที่ดีต่อไป

  Read More →
 • ประเพณีสงกรานต์ ณ นิคมฯบางปู และอบต.แพรกษา

  By : Categories : ด้านศาสนาและประเพณี Comment: 0 Comment

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ของไทย โดยกิจกรรมภายในงานมีการละเล่นแบบไทยคืการรำวง มีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งทางบริษัทได้นำของที่ระลึกแบบไทยไปมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้ร่วมงานด้วยได้แก่ ผ้าถุงและผ้าขาวม้า

  Read More →