การประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด จัดการประชุมการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตพลังงานไอน้ำ และไฟฟ้าขนาดเล็กครั้งที่ 1 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 และ วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้        

Read More →