ด้านสิ่งแวดล้อม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

 • SSUT หาแนวทางลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการวางท่อก๊าซฯ

  เอสเอสยูที พร้อมด้วยเจ้าที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (TET), บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี่ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท จูบุ อิเล็กทริค พาวเวอร์ ประเทศไทย เอสพีพี บีวี จำกัด ลงสำรวจพื้นที่แนวการวางท่อก๊าซธรรมชาติของโครงการบางปูโคเจนเนอเรชั่น เพื่อศึกษาหาแนวทางการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการวางท่อก๊าซฯ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนในพื้นที่แนววางท่อก๊าซฯ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อาทิเช่น ปัญหาฝุ่นละออง น้ำเสีย ขยะมูลฝอย รวมไปถึงปัญหาทางด้านการจราจร

  Read More →
 • สผ. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

  วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ร่วมกับบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด นำเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท เอสเอสยูที ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ให้มีความชัดเจนถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการมากยิ่งขึ้น  

  Read More →
 • เอสเอสยูที ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายเเม่ของแผ่นดิน ณ อบต.เเพรกษาใหม่

  By : Categories : ด้านสิ่งแวดล้อม Comment: 0 Comment

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายเเม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 1 หมู่บ้าน 1 ชุมชน 80 ต้น 80 พรรษา ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเเพรกษาใหม่ โดยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน เเละประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างคับคั่ง เเสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

  Read More →