ข่าวกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

 • พิธียกเสาเอกโรงไฟฟ้าบางปู

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ถือฤกษ์ดีในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 07.09 นาที จัดพิธียกเสาเอกของโรงไฟฟ้าบางปู ขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของบริษัทฯ และเพื่อความราบรื่นในงานก่อสร้างไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค ตามควาามเชื่อและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา

  Read More →
 • กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2557

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับน้อง ๆ ในเขตพื้นที่บางปู โดยมอบของขวัญผ่านหน่วยงานราชการในพื้นที่

  Read More →
 • วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

  เด็กและเยาวชนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสังคมที่ทางบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ให้ความสำคัญและเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 บรืษัทฯ ได้มอบของขวัญและทุนการศึกษาให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียนและชุมชนในเขตพื้นที่บางปู  

  Read More →
 • ประเพณีรับบัว ประจำปี 2555

  “ประเพณีรับบัว” เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดมาแต่โบราณ โดยมิได้ปรากฎหลักฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยใด โดยจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ถึง วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 หรือในช่วงก่อนอกพรรษาของทุกปี ในปี 2555 ตรงกับวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2555 ภายใต้ชื่องานที่ว่า “ประเพณีรับบัว 1 เดียวในโลก ครั้งที่ 77 ประจำปี 2555″ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี และวัดบางพลีใน จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีการจัดลานวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตชาวนา ชาวมอญ และชาวจีน ชมการละเล่นของเด็กไทย การออกร้านจำหน่ายขนมพื้นเมือง การประกวดหนุ่มสาวรับบัว การแข่ขันกินข้าวต้มมัดปิดท้ายด้วยความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาของขบวนแห่หลวงพ่อโต โดยในงานนี้พนักงาน เอสเอสยูที เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่กับจังหวัดสมุทรปราการสืบต่อไป ภาพจาก : Sanook.com

  Read More →
 • SSUT หาแนวทางลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการวางท่อก๊าซฯ

  เอสเอสยูที พร้อมด้วยเจ้าที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (TET), บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี่ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท จูบุ อิเล็กทริค พาวเวอร์ ประเทศไทย เอสพีพี บีวี จำกัด ลงสำรวจพื้นที่แนวการวางท่อก๊าซธรรมชาติของโครงการบางปูโคเจนเนอเรชั่น เพื่อศึกษาหาแนวทางการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการวางท่อก๊าซฯ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนในพื้นที่แนววางท่อก๊าซฯ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อาทิเช่น ปัญหาฝุ่นละออง น้ำเสีย ขยะมูลฝอย รวมไปถึงปัญหาทางด้านการจราจร

  Read More →
 • สผ. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

  วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ร่วมกับบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด นำเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท เอสเอสยูที ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ให้มีความชัดเจนถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการมากยิ่งขึ้น  

  Read More →
 • แนะนำโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็กให้กับชุมชน

  By : Categories : ข่าวกิจกรรม,ข่าวสาร Comment: 0 Comment

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด เข้าร่วมรับฟังในโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2555 เทศบาลตำบลบางปู ในระหว่างวันที่ 17-27 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมได้แก่ ชุมชนโครงการ 4 แท็งค์น้ำ ปัญญานครฟาร์มไก่ ยายจิ๋วบางปูแลนด์ นวลเอกนครซิตี้ รสทิพย์ คลองหัวลำภู สามห่วงยั่งยืน เสด็จแม่ เจริญสุข ตำหรุ บางสำราญออมทอง เสาธงพัฒนาน้ำจืด พัฒนาทรัพย์ ทรัพย์ร่มเกล้า คอต่อฝั่งน้ำจืด คอต่อฝั่งน้ำเค็ม ฟอกหนัง ไทรงามยัวร์ซ่าร่วมพัฒนา การบินพลเรือน พระยืน ตะกาด วันพุทธภาวนาราม เมฆฟ้าวิลล์เพชรงาม และพนาสนธิ์ซิตี้วิลเลจ ซึ่งทางบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ถือโอกาสในการประชุมครั้งนี้เพื่อแนะนำให้รู้จักกับโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็กในนิคมอุตสาหกรรมบางปู อีกทั้งยังได้ทำความรู้จักกับทางคณะกรรมการชุมชนด้วย

  Read More →
 • เปิดตัวโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็กกับเทศบาลตำบลบางปู

  By : Categories : ข่าวกิจกรรม,ข่าวสาร Comment: 0 Comment

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด เปิดตัวแนะนำโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็กในนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยเข้าร่วมประชุมกับ”โครงการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารหน่วยงานราชการ และคณะกรรมการชุมชน “ครั้งที่ 1/2555 ในวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข (ซอยวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์) เพื่อแนะนำให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และตัวแทนของชุมชนได้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการ และนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

  Read More →
 • เปิดตัวโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ให้กับตัวแทนชุมชน

  By : Categories : ข่าวกิจกรรม,ข่าวสาร Comment: 0 Comment

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด เปิดตัวโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็กในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ให้กับตัวแทนของชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา เพื่อแนะให้ตัวแทนรับทราบถึงความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดของโครงการ รวมทั้งมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท

  Read More →
 • เปิดตัวโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่อบต.แพรกษา

  By : Categories : ข่าวกิจกรรม,ข่าวสาร Comment: 0 Comment

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด จัดประชุมขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา เพื่อแนะนำรายละเอียดของโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับทราบถึงความเป็นมา ตลอดจนนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการด้วย

  Read More →