ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

ประเพณีสงกรานต์ ณ นิคมฯบางปู และอบต.แพรกษา

By : Categories : ด้านศาสนาและประเพณี Comment: 0 Comment

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ของไทย โดยกิจกรรมภายในงานมีการละเล่นแบบไทยคืการรำวง มีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งทางบริษัทได้นำของที่ระลึกแบบไทยไปมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้ร่วมงานด้วยได้แก่ ผ้าถุงและผ้าขาวม้า