ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

เอสเอสยูที ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายเเม่ของแผ่นดิน ณ อบต.เเพรกษาใหม่

By : Categories : ด้านสิ่งแวดล้อม Comment: 0 Comment

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายเเม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 1 หมู่บ้าน 1 ชุมชน 80 ต้น 80 พรรษา ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเเพรกษาใหม่ โดยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน เเละประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างคับคั่ง เเสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์