ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

ประเพณีรับบัว ประจำปี 2555

“ประเพณีรับบัว” เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดมาแต่โบราณ โดยมิได้ปรากฎหลักฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยใด โดยจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ถึง วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 หรือในช่วงก่อนอกพรรษาของทุกปี

ในปี 2555 ตรงกับวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2555 ภายใต้ชื่องานที่ว่า “ประเพณีรับบัว 1 เดียวในโลก ครั้งที่ 77 ประจำปี 2555″ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี และวัดบางพลีใน จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีการจัดลานวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตชาวนา ชาวมอญ และชาวจีน ชมการละเล่นของเด็กไทย การออกร้านจำหน่ายขนมพื้นเมือง การประกวดหนุ่มสาวรับบัว การแข่ขันกินข้าวต้มมัดปิดท้ายด้วยความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาของขบวนแห่หลวงพ่อโต โดยในงานนี้พนักงาน เอสเอสยูที เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่กับจังหวัดสมุทรปราการสืบต่อไป

ภาพจาก : Sanook.com