ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2556

By : Categories : ข่าวเด่นพลังงาน Comment: 0 Comment

เอสเอสยูที มอบของที่ระลึกเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2556 ให้กับหน่วยงานราชการและชุมชนในเขตพื้นที่บางปู เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงานให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนด้วย