ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม เทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมของไทย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินกิจการภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู