ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

โครงการ ธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2562

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด รับการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมในโครงการ ธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2562