ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

ร่วมสนับสนุนโครงการ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน”

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ร่วมสนับสนุนชุดถังขยะอินทรีย์ให้กับเทศบาลแพรกษา ในโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน