ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสายใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2555

By : Categories : ด้านศาสนาและประเพณี Comment: 0 Comment

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ร่วมกิจกรรมภายใต้ “โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสายใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2555″ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่จัดขึ้นในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 โดยบรรยากาศภายในงานได้จัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงจากน้องๆ ชาวตำบลบางพลีใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเต็มไปด้วยความสุขของผู้ที่มาร่วมงานครั้งนี้