ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

 • พิธียกเสาเอกโรงไฟฟ้าบางปู

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ถือฤกษ์ดีในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 07.09 นาที จัดพิธียกเสาเอกของโรงไฟฟ้าบางปู ขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของบริษัทฯ และเพื่อความราบรื่นในงานก่อสร้างไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค ตามควาามเชื่อและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา

  อ่านต่อ →
 • กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2557

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับน้อง ๆ ในเขตพื้นที่บางปู โดยมอบของขวัญผ่านหน่วยงานราชการในพื้นที่

  อ่านต่อ →
 • วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

  เด็กและเยาวชนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสังคมที่ทางบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ให้ความสำคัญและเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 บรืษัทฯ ได้มอบของขวัญและทุนการศึกษาให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียนและชุมชนในเขตพื้นที่บางปู  

  อ่านต่อ →