ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

 • สผ. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

  วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ร่วมกับบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด นำเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท เอสเอสยูที ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ให้มีความชัดเจนถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการมากยิ่งขึ้น  

  อ่านต่อ →
 • เอสเอสยูที ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายเเม่ของแผ่นดิน ณ อบต.เเพรกษาใหม่

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายเเม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 1 หมู่บ้าน 1 ชุมชน 80 ต้น 80 พรรษา ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเเพรกษาใหม่ โดยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน เเละประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างคับคั่ง เเสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

  อ่านต่อ →
 • แนะนำโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็กให้กับชุมชน

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด เข้าร่วมรับฟังในโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2555 เทศบาลตำบลบางปู ในระหว่างวันที่ 17-27 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมได้แก่ ชุมชนโครงการ 4 แท็งค์น้ำ ปัญญานครฟาร์มไก่ ยายจิ๋วบางปูแลนด์ นวลเอกนครซิตี้ รสทิพย์ คลองหัวลำภู สามห่วงยั่งยืน เสด็จแม่ เจริญสุข ตำหรุ บางสำราญออมทอง เสาธงพัฒนาน้ำจืด พัฒนาทรัพย์ ทรัพย์ร่มเกล้า คอต่อฝั่งน้ำจืด คอต่อฝั่งน้ำเค็ม ฟอกหนัง ไทรงามยัวร์ซ่าร่วมพัฒนา การบินพลเรือน พระยืน ...

  อ่านต่อ →