ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

 • เปิดตัวโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็กกับเทศบาลตำบลบางปู

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด เปิดตัวแนะนำโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็กในนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยเข้าร่วมประชุมกับ"โครงการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารหน่วยงานราชการ และคณะกรรมการชุมชน "ครั้งที่ 1/2555 ในวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข (ซอยวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์) เพื่อแนะนำให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และตัวแทนของชุมชนได้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการ และนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

  อ่านต่อ →
 • เปิดตัวโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ให้กับตัวแทนชุมชน

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด เปิดตัวโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็กในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ให้กับตัวแทนของชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา เพื่อแนะให้ตัวแทนรับทราบถึงความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดของโครงการ รวมทั้งมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท

  อ่านต่อ →
 • เปิดตัวโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่อบต.แพรกษา

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด จัดประชุมขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา เพื่อแนะนำรายละเอียดของโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับทราบถึงความเป็นมา ตลอดจนนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการด้วย

  อ่านต่อ →