ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

 • เอสเอสยูที มอบของที่ระลึกวันสงกรานต์ให้กับชุมชน และหน่วยงานราชการ

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ลงพื้นที่มอบของที่ระลึกเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2555 ให้กับชุมชนและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่บางปู ได้แก่ เทศบาลตำบลบางปู เทศบาลตำบลแพรกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ เทศบาลตำบลบางพลี ชุมชนสามห่วงยั่งยืน ชุมชนเสด็จแม่ ชุมชนคบองหัวลำภู ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำเค็ม ชุมชนยายจิ๋วบางปูแลนด์ ชุมชนโครงการ 4 แท็งค์น้ำ ชุมชนฟอกหนัง ชุมชนตำหรุ ชุมชนทรัพย์ร่มเกล้า ชุมชนรสทิพย์ ชุมชนตะกาด ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด ชุมชนคงคาคาม และชุมชนพฤกษาฯลฯ  

  อ่านต่อ →
 • กิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็ก ณ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ เทศบาลตำบลแพรกษา โดยได้มอบอุปกรณ์ด้านการเรียน เช่น สมุด ปากกา แฟ้ม และ อุปกรณ์การกีฬาชนิดต่างๆ สร้างความยินดีให้แก่น้องๆและคณะครูอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ทางเอสเอสยูที ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆในด้านการศึกษาและด้านการกีฬา เพื่อช่วยพัฒนาให้เยาวชนมีทักษะในการเรียนรู้ที่ดีต่อไป

  อ่านต่อ →
 • ประเพณีสงกรานต์ ณ นิคมฯบางปู และอบต.แพรกษา

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ของไทย โดยกิจกรรมภายในงานมีการละเล่นแบบไทยคืการรำวง มีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งทางบริษัทได้นำของที่ระลึกแบบไทยไปมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้ร่วมงานด้วยได้แก่ ผ้าถุงและผ้าขาวม้า

  อ่านต่อ →