ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

 • เอสเอสยูที มอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษา

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ด้านกีฬาชนิดต่างๆให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษา เขตเทศบาลสมุทรปราการ โดยมีคณะครูเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้บริษัท เอสเอสยูที ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและด้านการกีฬาของเยาวชนไปพร้อมๆกัน เพราะกีฬาถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กๆและเยาวชนเกิดทักษะการเรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์    

  อ่านต่อ →
 • โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสายใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2555

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ร่วมกิจกรรมภายใต้ "โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสายใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2555" ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่จัดขึ้นในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 โดยบรรยากาศภายในงานได้จัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงจากน้องๆ ชาวตำบลบางพลีใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเต็มไปด้วยความสุขของผู้ที่มาร่วมงานครั้งนี้  

  อ่านต่อ →
 • การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท เอสเอสยูที จำกัด จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ หน่วยงานราชการส่วนกลาง เทศบาลตำบลแพรกษา เทศบาลตำบลบางปู อบต.แพรกษาใหม่ เทศบาลตำบลบางพลี และอบต.ลางพลีใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อนำเสนอผลดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอผลการศึกาาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

  อ่านต่อ →