สาระน่ารู้

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ตระหนักเเละพยายามรวบรวมสาระเกร็ดความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เพื่อให้ผู้สนใจได้รับความรู้อย่างชัดเจน

 • ครบหนึ่งปีนโยบายพลังงานรัฐบาล: เริ่มต้นดีแต่ปลายแผ่ว

  , By admin, Categories สาระน่ารู้, Comment 0

  รัฐบาลนี้เข้ารับตำแหน่งด้วยการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะเดินหน้าปรับโครงสร้างราคาพลังงานที่บิดเบือนให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศไทยมากที่สุด ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ (นำเข้ามากกว่าส่งออก) ดังนั้นเราจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะอุดหนุนราคาพลังงานให้มีราคาบิดเบือนจากต้นทุน ซึ่งจะทำให้พลังงานมีราคาถูกจนเกินไป จนต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการนำเข้านั้นเป็นการนำมาเพื่อการบริโภค ไม่ใช่เพื่อการผลิตเพื่อสร้างมู,ค่าเพิ่ม ก็ยิ่งเป็นการไม่สมควรที่รัฐจะไปส่งเสริมให้มีการบริโภคคมากขึ้นจนต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นโยบายปรับโครงสร้างราคาพลังงานของรัฐบาลนี้เริ่มด้วยการลดการเก็บเงินเข้ากองทุนในส่วนของน้ำมันเบนซินและดีเซลที่เก็ยอยู่ใขณะนั้นทั้งหมดในคราวเดียว ส่งผลให้ราคาน้ำมันทั้งสองชนิดลดลงทันที่ลิตรละ 7 บาท และ 3 บาท ตามลำดับเพียงในชั่วข้ามคืนในปลายเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
  ถึงแม้ผมจะไม่เห็นด้วยกับการลดการเก็บเงินเข้ากองทุนในทุกครั้งนั้น ด้วยเหตุผลว่าการปรับลดลงที่มากจนเกินไป จนทำให้กองทุนฯ สูญเสียรายได้มากมาย ในขณะที่ยังมีภาระต้องชดเชยส่วนต่างราคานำเข้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศในระดับสูง แต่เนื่องจากรัฐบาลชี้แจงว่าเป็นการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในระหว่างกาหาเสียงเลือกตั้ง และถือเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน โดยเริ่มที่การปรับโครงสร้างการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันก่อน และจะรีบปรับโครงสร้างราคาพลังงานชนิดอื่นอย่างเช่น LPG ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงโดยเร็วต่อไป ซึ่งก็จะทำให้ผมยอมรับได้ในระดับหนึ่ง
  ต่อมารัฐบาลก็เดินหน้าปรับโครงสร้างราคาพลังงานจริงอย่างที่พูดเอาไว้ โดยมีการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ …

  อ่านต่อ →

 • พลังงานแสงอาทิตย์ ยังรอการพัฒนาในด้านใดบ้าง

  , By admin, Categories สาระน่ารู้, Comment 0

  การจะให้พลังงานแสงอาทิตย์ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้พลังงานทั่วโลก เซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) ในปัจจุบันต้องมีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆ อย่างๆไรก็ดีการพัฒนาใหม่ๆก็ทำให้มันมีความเป็นไปได้มากขึ้น อันที่จริงประสิทธิภาพของ solar cell ได้พัฒนาให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 40 ปีที่ผ่านมา และด้วยกำลังผลิตที่มากขึ้น ค่าติดตั้งของแผง solar cell ก็ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในญี่ปุ่น ยอดขายที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาของพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง 7% ต่อปี ตั้งแต่ปี 1992-2003 แต่ถึงกระนั้น ราคาก็ยังต้องลดลงมากกว่านี้อีก 10 ถึง 100 เท่า ถึงจะทำให้ราคาต่ำพอที่จะแข่งขันกับแหล่งพลังงานไฟฟ้าอื่นๆ ใช้ในการคมนาคม และใช้เป็นแหล่งพลังงานให้ความร้อนตามครัวเรือนทั่วไปได้ ในการที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านราคานี้ กรมพลังงานของอเมริกาได้รายงานถึง หัวข้อสำคัญสำหรับการวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีดังนี้
  ต้องมีวิวัฒนาการรูปแบบของ เซลล์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Photovoltaic cell)
  แผง …

  อ่านต่อ →

 • จีนและอินเดีย ตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก

  , By admin, Categories สาระน่ารู้, Comment 0

  จีนและอินเดีย สองประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของเอเซียในทศวรรษนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ค่าแรงราคาถูและมีคุณภาพทำให้การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของสองประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว โรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หลายแห่งได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี้ มลพิษทางอากาศในรูปของเขม่าควันและละอองซัลเฟตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซี่งเป็นผลพลอยมาจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนี้ได้ถูกพัดเข้าหามหาสมุทรแปซิฟิก และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศในวงกว้างได้
  Renyi Zhang ศาสตราจารย์ด้านวิทยา เท็กซัส เอแอนด์เอ็ม กล่าวว่า งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่เป็นหลักฐานสำคัญพิสูจน์ว่า มลพิษจากมนุษย์มีผลต่อการเคลื่อนตัวของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่สำคัญของซีกโลกเหนือในช่วงฤดูหนาวจากภาพพถ่ายผ่านดาวเทียมและ คอมพิวเตอร์โมเดล ศาสตราจารย์ Zhang พบว่า ปริมาณ convective could (เมฆที่ก่อตัวในแนวตั้ง เช่น เมฆคิวมูลัสหรือเมฆคิวมูโลนิมบัส มักก่อให้เกิดฝน-ผู้แปล) ในชั้นบรรยากาศมีเพิ่มขึ้นถึง 20-50% ในช่วงปี 1994-2005 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่วัดได้ในปี 1984-1994 ซึ่งมีผลต่อการก่อตัวของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิก …

  อ่านต่อ →