สาระน่ารู้

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ตระหนักเเละพยายามรวบรวมสาระเกร็ดความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เพื่อให้ผู้สนใจได้รับความรู้อย่างชัดเจน

 • บทความเรื่องก๊าซธรรมชาติ

  , By admin, Categories สาระน่ารู้, Comment 0

  แหล่งก๊าซธรรมชาติ NGV คืออะไร
  แหล่งก๊าซธรรมชาติได้มาจากแหล่งต่างๆ ทั้งในทะเลและบนบกรวมทั้งการนำเข้าจากประเทศเมียนมาร์จากแหล่งยาคานาและแหล่งเยตากุน ส่วนแหล่งในประเทศได้จากแหล่งเอราวัณบงกชยูโนแคล 2 และ 3 ทานตะวันไพลิน
  การแยกก๊าซธรรมชาติ คือการแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งปะปนกันหลายชนิดตามธรรมชาติออกจากก๊าซธรรมชาติมาเป็นก๊าซชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามคุณสมบัติและคุณค่าของก๊าซนั้นๆ โรงแยกก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยเกิดขึ้นหลังจากที่มีการนำก๊าซธรรมชาติ ซึ่งค้นพบในอ่าวไทยมาใช้ประโยชน์เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนที่เป็นประโยชน์สามารถแยกออกมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว ก๊าซธรรมชาติใช้ประโยชน์ได้โดยตรงด้วยการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการทำกระจก อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมสุขภัณฑ์ฯลฯ และเมื่อนำไปอัดใส่ถังด้วยความดันสูงก็นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ได้เรียกว่าก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (Natural Gas for Vehicles : NGV)
  ผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลังกระบวนการแยกของโรงแยกก๊าซ

  อ่านต่อ →

 • ระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) คืออะไร

  , By admin, Categories สาระน่ารู้, Comment 0

  ขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรม โดยระบบ โคเจนเนอเรชั่นวัฏจักรบนเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร กระดาษ สิ่งทอและโรงกลั่นน้ำมัน ส่วนระบบโคเจนเนอเรชั่นวัฏจักรล่างเหมาะกับ อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความร้อนที่มีอุณหภูมิและความดันสูง เช่น อุตสาหกรรมผลิตซีเมนต์ อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมผลิตแก้ว และ อุตสาหกรรมเคมี
  ระบบโคเจนเนอเรชั่นวัฎจักรบนสามารถผลิตพลังงานกลได้จากเครื่องต้นกำลัง 3 ชนิด คือ (1) ระบบกังหันไอน้ำ (2) ระบบกังหันก๊าซ และ (3) ระบบเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ( internal combustion engine )
  ข้อพิจารณาว่าจะเลือกใช้ระบบโคเจนเนอเรชั่นชนิดใดต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อัตราส่วนความต้องการความร้อนต่อไฟฟ้า(heat to power ratio , H/P) ของสถานประกอบการนั้นก่อน เนื่องจากระบบ cogeneration จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อ H/P ของระบบ …

  อ่านต่อ →

 • ก๊าซธรรมชาติ

  , By admin, Categories สาระน่ารู้, Comment 0

  ก๊าซธรรมชาติคืออะไร ก๊าซธรรมชาติคือก๊าซธรรมชาติเป็นก๊าซเชื้อเพลิงที่มีก๊าซมีเทนเป็นส่วนประกอบหลักสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ได้เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซิน และดีเซล ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานนยนต์ (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV) โดยทั่วไปเรียกว่า ก๊าซ NGV (เอ็น จี วี) คือ ก๊าซธรรมชาติที่ถูกอัดจนมีความดันสูง (มากกว่า 3,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว, psi) ซึ่งในบางประเทศเรียกว่า Compressed Natural Gas (CNG) หรือก๊าซธรรมชาติอัด ดังนั้นก๊าซ NGV และก๊าซ CNG เป็นก๊าซตัวเดียวกันนั่นเอง
  คุณสมบัติพิเศษของก๊าซ NGV
  1. มีสัดส่วนของคาร์บอนน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น และมีคุณสมบัติเป็นก๊าซ ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์มากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น และปริมาณไอเสียที่ปล่อยออกจากเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติมีปริมาณต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิด อื่น

  อ่านต่อ →