ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด เป็นผู้ผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด (เอสเอสยูที) เป็นผู้ผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 และได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อปี พ.ศ. 2553 ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ โดย เอสเอสยูที ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดตั้ง 2 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้าบางปูโคเจนเนอเรชั่น บล็อก 1 และโครงการโรงไฟฟ้าบางปูโคเจนเนอเรชั่น บล็อก 2 ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 17 ไร่ ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ เอสเอสยูที ประกอบด้วยผู้ร่วมลงทุน ดังต่อไปนี้

บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด


“คอม-ลิงค์ฯ” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็นบริษัทผู้ให้บริการจัดสร้างวางระบบและบริหารจัดการโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงรองรับกิจการโทรคมนาคมของรัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2533 คอม-ลิงค์ฯ ได้รับเป็นผู้ดำเนินการออกแบบและวางระบบเครือข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงตามเส้นทางรถไฟร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยแบ่งเป็นเครือข่ายของ ทีโอที และ รฟท. รวมอายุสัมปทาน 20 ปี มูลค่าโครงการ 200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดย คอม-ลิงค์ฯ เป็นผู้ติดตั้งโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงตามเส้นทางรถไฟ ระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นเครือข่ายโทรคมนาคมสัญญาณเสียงและข้อมูลรวมถึงเป็นเครือข่ายสำรองฉุกเฉินของทีโอที นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมของ รฟท. ด้วย ปัจจุบัน คอม-ลิงค์ฯ เป็น Holding Company ซึ่งมีการถือหุ้นในกิจการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น โรงแรม 5 ดาว 2 แห่ง ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 14 สาขาทั่วประเทศไทย กิจการหลักทรัพย์ และกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันเอทานอล เป็นต้น

บริษัท แทค เอ็นเนอยี่ จำกัด

ประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้นที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ในด้านการก่อสร้างและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะ ได้แก่

 

  • บริษัท กรุงธน เอ็นเนอยี่ จำกัด

ธุรกิจที่สำคัญของบริษัท กรุงธน เอ็นเนอยี่ จำกัด ประกอบด้วย

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ ทั้งที่เป็นโครงที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วและโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

2. ธุรกิจพลังงาน บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า ทั้งที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาด SPP , IPP ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

  • บริษัท เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี่ โซลูชั่น จำกัด

“เอเพ็กซ์ฯ” ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2549 โดยเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท APEX ENERGY ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ชั้นนำที่เน้นความสนใจในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกเป็นเชื้อเพลิง โดยมีสำนักงานใหญ่จดทะเบียนอยู่ในประเทศมาเลเซีย APEX ENERGY GROUP ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ.2546 สำหรับประเทศไทยเอเพ็กซ์ฯ ได้เข้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตขนาด 20 MW ให้แก่บริษัท เอที ไบโอ ทาวเวอร์ อีกด้วย

ในปีพ.ศ. 2551 เอเพ็กซ์ฯ ได้จัดตั้งบริษัท Nature’s Energy Solution Singapore (NESS) ขึ้นเพื่อเป็น Holding Company เพื่อทำการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกในต่างประเทศ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และโครงการอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในปี พ.ศ.2552 บริษัท ORIX Corporation ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ทำ Lessing รุ่นบุกเบิกในประเทศญี่ปุ่นและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ได้เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเอเพ็กซ์ฯ เพื่อทำการขยาธุรกิจของ NESS ซึ่งในปัจจุบัน NESS ได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้กะลาปาล์มเป็นเชื้อเพลิงขนาด 9.9 MW และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพขนาด 1.4 MW ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 2 x 11.5 MW ในประเทศมาเลเซียโดยใช้กะลาปาล์มเป็นเชื้อเพลิงเช่นเดียวกัน

  • บริษัท จูบุ อิเล็กทริค พาวเวอร์ ไทยแลนด์ เอสพีพี บี.วี. จำกัด

บริษัท จูบุ อิเล็กทริค พาวเวอร์ ประเทศไทย เอสพีพี บีวี จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2548 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ จูบุ อิเล็กทริค พาวเวอร์ คอมปะนี อิงค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ทั้งในด้านกำลังการผลิต ยอดขายพลังงานไฟฟ้า ยอดขายโดยรวม และปริมาณสินทรัพย์รวม Chubu ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2494 เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้ 5 จังหวัดใจกลางประเทศญี่ปุ่น มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองนาโกยา และ มีสำนักงานย่อยอีก 6 สาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งยังมีสำนักงานอยู่ตามประเทศต่างๆ ได้แก่ เมืองวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ และ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้ Chubu กำลังดำเนินการขยายธุรกิจไฟฟ้าไปยังประเทศอื่นๆ โดยใช้ความรู้ และ ประสบการณ์ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะ และทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งในตลาดต่างประเทศนั้น บริษัทได้เน้นการพัฒนาธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ

Chubu Electric Power (Thailand) Co., Ltd ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการการดำเนินงาน และการซ่อมบำรุงของโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และโรงไฟฟ้าชีวมวลใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงหลักของบริษัท เอที ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด โดยทั้งสองโรงงานนี้ตั้งอยู่ในประเทศไทย จึงนับว่า Chubu มีประสบการณ์ ความสามารถในการดำเนินงาน และบริหารโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทยเป็นอย่างดี

บริษัท ทัศน์ศิริ จำกัด

บริษัท ทัศน์ศิริ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 เพื่อประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าประเภท โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู