ทุนจดทะเบียน

บริษัทเอสเอสยูที จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105553039664 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,380,000,000 บาท เเบ่งออกเป็น 13,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยประกอบด้วย

  • บริษัทคอม-ลิงค์ จำกัด
    888 อาคาร ไอทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนวิภาวดี-รังสิต เเขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  • บริษัทแทค เอ็นเนอยี่ จำกัด
    71 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 26 ถนนสุคนธสวัสดิ์ เเขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
  • บริษัททัศน์ศิริ จำกัด
    888 อาคาร ไอทาวเวอร์ ชั้น G ถนนวิภาวดี-รังสิต เเขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร