ด้านศาสนาและประเพณี

ศาสนาและประเพณีเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ด้านศาสนาและประเพณี

บริษัท เอสเอสยูที จำกัดศาสนาและประเพณีเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย บริษัทจึงได้สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและประเพณีของคนในชุมชน หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น อย่างเช่น การมอบสิ่งของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุในงานประเพณีวันสงกรานต์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยให้คงไว้สืบไป

 • พิธียกเสาเอกโรงไฟฟ้าบางปู

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ถือฤกษ์ดีในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 07.09 นาที จัดพิธียกเสาเอกของโรงไฟฟ้าบางปู ขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของบริษัทฯ และเพื่อความราบรื่นในงานก่อสร้างไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค ตามควาามเชื่อและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา

  อ่านต่อ →

 • ประเพณีรับบัว ประจำปี 2555

  “ประเพณีรับบัว” เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดมาแต่โบราณ โดยมิได้ปรากฎหลักฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยใด โดยจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ถึง วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 หรือในช่วงก่อนอกพรรษาของทุกปี
  ในปี 2555 ตรงกับวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2555 ภายใต้ชื่องานที่ว่า “ประเพณีรับบัว 1 เดียวในโลก ครั้งที่ 77 ประจำปี …

  อ่านต่อ →

 • เอสเอสยูที มอบของที่ระลึกวันสงกรานต์ให้กับชุมชน และหน่วยงานราชการ

  , By admin, Categories ด้านศาสนาและประเพณี, Comment 0

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ลงพื้นที่มอบของที่ระลึกเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2555 ให้กับชุมชนและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่บางปู ได้แก่ เทศบาลตำบลบางปู เทศบาลตำบลแพรกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ เทศบาลตำบลบางพลี ชุมชนสามห่วงยั่งยืน ชุมชนเสด็จแม่ ชุมชนคบองหัวลำภู ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำเค็ม ชุมชนยายจิ๋วบางปูแลนด์ ชุมชนโครงการ 4 แท็งค์น้ำ ชุมชนฟอกหนัง ชุมชนตำหรุ ชุมชนทรัพย์ร่มเกล้า ชุมชนรสทิพย์ ชุมชนตะกาด ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด ชุมชนคงคาคาม และชุมชนพฤกษาฯลฯ

   

  อ่านต่อ →

 • ประเพณีสงกรานต์ ณ นิคมฯบางปู และอบต.แพรกษา

  , By admin, Categories ด้านศาสนาและประเพณี, Comment 0

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ของไทย โดยกิจกรรมภายในงานมีการละเล่นแบบไทยคืการรำวง มีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งทางบริษัทได้นำของที่ระลึกแบบไทยไปมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้ร่วมงานด้วยได้แก่ ผ้าถุงและผ้าขาวม้า

  อ่านต่อ →

 • โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสายใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2555

  , By admin, Categories ด้านศาสนาและประเพณี, Comment 0

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ร่วมกิจกรรมภายใต้ “โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสายใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2555″ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่จัดขึ้นในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 โดยบรรยากาศภายในงานได้จัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงจากน้องๆ ชาวตำบลบางพลีใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเต็มไปด้วยความสุขของผู้ที่มาร่วมงานครั้งนี้

   

  อ่านต่อ →